Om oss/About us:

Välkommen till S*Admire's Ragdolls! Vi har en liten uppfödning i hemmiljö av Ragdolls av hög kvalitet. Vi eftersträvar att föda upåp friska, rastypiska Ragdolls med god mentatlitet till varaktiga och kärleksfulla hem. 


S*Admire's uppfödning är SVERAK diplomerade samt har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva uppfödning enligt 16§ djurskyddslagen. Vi betalar skatt på all försäljning.


Welocome to S*Admire's cattery! We are a small cattery located i Bollebygd, Sweden. We strive to breed healthy, beautiful Ragdolls to permanent and loving homes.