Planer2023/Plans 2023

                                                                                                                                                                       Förväntat utfall

S*Admire's Leo  &  S*Admire's Tears of Lys                                                                                     Blå och bruna colorpoints/mitteds