Kattungar/Kittens


När du köper en kattunge från oss är den vid leverans:

  • Minst 14 veckor gammal.
  • Stamboksförd i SVERAK med tillhörande stamtavla.
  • Veterinärbesiktigad. Intyget är ej äldre än 7 dagar.
  • ID-märkt med micro-chip.
  • Vaccinerad.
  • Dolda-felförsäkrad i Agria. Kattungen har även en liv-, och veterinärförsäkring som den nya ägaren kan överta utan karens.
  • Uppfödd på kvalitetsfoder.
  • Kattungepaket medföljer.
  • Kattungar som säljs till sällskap ska kastreras. Detta ombesörjes av köparen och avtal gällande detta upprättas mellan uppfödare och kattungeköpare.